Home Hazaragi Films Hazaragi film “Har Chi Kisht Kadi Diraw Ni”

Hazaragi film “Har Chi Kisht Kadi Diraw Ni”

by mtvadmin
Hazaragi Drama “Har Chi Kisht Kadi Dirao Ni” Full Length Movie
Producer: Qadir Ali Yousofi
Writer & Director: Mirza Hussain Hazara
SInger: Mir Hussain Changazi
Cameramen: Muhammad Hussain Chagar, Khudadad Akbari, Nisar Ali, Ali Raza Khan,
Edited By: Muhammad Hussain Chagar
Make up: Nazir Danesh

Related Videos